May Serbisyong Seguridad at Kalinisan ba sa Amber Homes?

amber BA homes SA seguridad
0
Posted

May Serbisyong Seguridad at Kalinisan ba sa Amber Homes?

0

Mayroong serbisyong seguridad sa Amber Homes, meron itong security guards na magbabantay sa ka ayusan ng buong sa subdivision sa loob ng 24 oras.Bukod pa dito magkakaroon din ng maintenance personnel ang buong subdivision kaya makaka-asa ang mga titira sa subdivision ng isang tahimik at malinis na komunidad sa Amber Homes.

Related Questions