What does nova totius terrarum orbis tabula?

Nova orbis tabula terrarum
0
Asked

What does nova totius terrarum orbis tabula?

0

The famous geographical map, the “Nova Totius Terrarum Orbis Tabula”, drawn up by Frederik de Wit around 1670. ChaCha on!